Psychische hulp lang niet altijd vergoed

Veel zaadbalkankerpatiënten kampen na de diagnose – vaak voor het eerst in hun leven - met psychische problemen. Psychische hulp wordt sinds 2012 niet altijd vergoed.

Psychische problemen die ontstaan door emotionele en stressvolle veranderingen heten in vakjargon: aanpassingsstoornissen. De aanpassingsstoornis werd in 2012 uit de basisverzekering gehaald door minister Schippers van VWS. De diagnose werd te vaak gesteld waardoor de zorgkosten te hoog werden. Minister Schippers vindt dat dingen die bij het leven horen veel meer in de eigen sociale kring opgelost moeten worden. Als dit niet lukt, moeten mensen naar de huisarts of de praktijkondersteuner. Stichting Zaadbalkanker en vele andere patiëntenorganisaties vinden dat de aanpassingsstoornis terug in de basisverzekering moet. Op 18 juni j.l. heeft de Tweede Kamer hierover gediscussieerd. Nog onduidelijk is of de hulp weer terugkomt in de basisverzekering.

Jongeman die zit te piekeren

Doortobben

Zaadbalkanker raakt de kern van mannen. Vooral als na de operatie nog aanvullende behandeling nodig is, wordt vaak alles anders. Denk aan het toekomstbeeld, seksuele relaties, vruchtbaarheid, werk, vrienden, sport en vermoeidheid. Na de diagnose zaadbalkanker, moeten mannen hun leven soms flink aanpassen. Dat gaat niet altijd vanzelf. Aanpassingsstoornissen komen dan ook veel voor. Wanneer mannen niet tijdig hulp krijgen, lopen ze het risico een angststoornis te ontwikkelen of in een depressie te behandelen. Zelf doortobben kan je dus verder van huis brengen.

Specialistische zorg

Heb je het gevoel dat je vastloopt bij de verwerking van kanker? Dan kun je naar je huisarts gaan. Iedereen komt in aanmerking voor de vergoeding van een aantal gesprekken met de huisarts of de praktijkondersteuner. Dan is er toch eigenlijk geen probleem? “Jawel. De huisarts biedt basale zorg, maar dat is niet voor iedereen voldoende en dan kan bijvoorbeeld het Helen Dowling Instituut (HDI) uitkomst bieden. Bij ons werken psychologen die gespecialiseerd zijn in het bieden van zorg aan kankerpatiënten en hun naasten. Zij hebben veel kennis van de oncologie. Veel cliënten komen bij ons met klachten als angst, stress, depressie en extreme vermoeidheid. Meestal wordt deze zorg vergoed, maar niet altijd. Patiënten met de diagnose ‘aanpassingsstoornis’ hebben vaak een combinatie van deze klachten. De aanpassingsstoornis wordt sinds 2012 niet meer vergoed. Sommige patiënten blijven daardoor verstoken van zorg. Daarom pleit het HDI ervoor om de aanpassingsstoornis weer terug te brengen in het basispakket. Als mensen twijfelen of de zorg wordt vergoed, kunnen ze altijd contact met ons opnemen”, aldus Marijke Guldie van het Helen Dowling Instituut. Dit instituut is gespecialiseerd in de psychologische zorg bij kanker.

De behandeling van ernstige vermoeidheidsproblemen wordt overigens vergoed door de basisverzekering. Het Helen Dowling Instituut heeft hiervoor de online therapie ‘Minder moe bij kanker’ ontwikkeld. Na een gesprek met een psycholoog doet de patiënt allerlei oefeningen en opdrachten thuis.

Meer informatie hierover vind je op www.mindermoebijkanker.nl

Deel deze pagina via: